6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 53,1 3 41,9 7 47,7
1 - 4 25 76,1 26 83,2 51 79,6
5 - 9 50 124,2 39 102,5 89 113,7
10 - 14 72 230,7 54 183,4 126 207,7
15 - 19 135 455,2 84 298,5 219 378,9
20 - 24 139 366,8 88 243,1 227 306,4
25 - 29 155 373,3 46 114,1 201 245,6
30 - 34 112 230,5 64 132,8 176 181,9
35 - 39 151 239,3 75 122,1 226 181,5
40 - 44 109 197,6 62 120,8 171 160,6
45 - 49 92 207 44 105,6 136 157,9
50 - 54 93 235,1 37 97,7 130 167,9
55 - 59 106 259 66 159,3 172 208,8
60 - 64 77 181 34 74,7 111 126,1
65 - 69 47 123,8 57 133,3 104 128,8
70 - 74 24 101,8 47 157,4 71 132,9
75 - 79 29 209,4 35 166,8 64 183,7
80 - 84 32 330,4 21 120,1 53 195,1
85 - 89 6 133,1 15 148,1 21 143,5
90 -94 2 169,9 0 0 2 43,6
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 460 226 897 135,3 2 357 180

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)