6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 32,6 0 0 1 16,6
1 - 4 10 84 7 61,8 17 73,2
5 - 9 23 144,1 19 122,6 42 133,5
10 - 14 31 219,5 32 238,1 63 228,6
15 - 19 38 302,5 23 190,1 61 247,3
20 - 24 52 351 31 222,5 83 288,7
25 - 29 53 281,9 21 117,4 74 201,7
30 - 34 57 275,8 17 88,5 74 185,5
35 - 39 62 265 18 83,4 80 177,9
40 - 44 48 184,4 34 137,1 82 161,3
45 - 49 37 181,2 11 57,7 48 121,6
50 - 54 30 153 16 86 46 120,4
55 - 59 36 207,9 15 86,2 51 146,9
60 - 64 32 163,1 17 82,4 49 121,7
65 - 69 29 158,7 11 55,2 40 104,7
70 - 74 29 208 15 86,7 44 140,8
75 - 79 19 227,7 18 158,5 37 187,8
80 - 84 13 267,9 8 100 21 163,3
85 - 89 1 39,8 7 135,8 8 104,3
90 -94 1 150,6 2 110 3 120,8
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 602 209,8 322 110,2 924 159,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)