6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 99,7 1 36,2 4 69,3
1 - 4 7 59,8 10 87,3 17 73,4
5 - 9 21 130,8 22 143,2 43 136,9
10 - 14 44 338,9 21 168,2 65 255,2
15 - 19 65 522,6 38 321,7 103 424,7
20 - 24 64 388,7 27 173,4 91 284
25 - 29 45 232,8 34 184,9 79 209,5
30 - 34 54 255,2 25 128,1 79 194,3
35 - 39 53 212,4 24 101,9 77 158,7
40 - 44 43 178 17 74,7 60 127,9
45 - 49 30 153 21 115,1 51 134,7
50 - 54 39 206,9 16 88,1 55 148,6
55 - 59 28 151,3 18 96,1 46 123,5
60 - 64 20 100,3 30 144,2 50 122,7
65 - 69 24 133,1 10 49,7 34 89,1
70 - 74 14 113,2 19 124,7 33 119,5
75 - 79 13 172,9 10 94,9 23 127,4
80 - 84 8 161,7 3 35,7 11 82,3
85 - 89 8 338,6 2 41,9 10 140,1
90 -94 0 0 1 58,3 1 43,2
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 583 204,5 349 120,1 932 161,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)