6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 12,9 3 40,7 4 26,4
1 - 4 16 53,1 16 56,1 32 54,6
5 - 9 50 138,3 30 87,3 80 113,4
10 - 14 40 145,6 40 152,9 80 149,2
15 - 19 36 154,9 23 103,3 59 129,7
20 - 24 27 94,8 19 64,9 46 79,6
25 - 29 33 76,8 26 59,4 59 68
30 - 34 61 114 15 28,2 76 71,2
35 - 39 67 109,4 21 35,8 88 73,4
40 - 44 57 93,8 20 35,1 77 65,4
45 - 49 38 85,9 22 52,2 60 69,5
50 - 54 48 118,3 17 41,7 65 79,9
55 - 59 40 120,4 19 54,3 59 86,5
60 - 64 45 124,8 22 53,1 67 86,4
65 - 69 29 84,7 27 63,9 56 73,2
70 - 74 30 100,7 26 65,3 56 80,4
75 - 79 35 215,4 15 64,8 50 126,9
80 - 84 14 138,7 24 140,1 38 139,6
85 - 89 5 77,8 15 117,8 20 104,3
90 -94 2 92,3 2 37,4 4 53,2
95 + 1 326,8 3 282 4 292
Celkem 675 108 405 61,2 1 080 83,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)