6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 52,6 3 42 7 47,5
1 - 4 14 47,7 11 39,5 25 43,7
5 - 9 27 78,9 31 95,5 58 87
10 - 14 40 165,7 25 109,7 65 138,5
15 - 19 32 142,1 33 150,4 65 146,2
20 - 24 38 120,3 27 83,5 65 101,7
25 - 29 46 104 24 54,3 70 79,1
30 - 34 74 138,5 23 43,6 97 91,4
35 - 39 73 115,3 31 51,2 104 84
40 - 44 52 95,7 17 33,3 69 65,5
45 - 49 45 109 20 49,8 65 79,8
50 - 54 55 141,9 16 40,6 71 90,9
55 - 59 24 69,4 21 55,9 45 62,4
60 - 64 39 103,1 30 68,7 69 84,7
65 - 69 30 84,6 25 56,6 55 69
70 - 74 27 103,1 14 40,7 41 67,7
75 - 79 13 90,4 13 61,8 26 73,4
80 - 84 15 140,7 17 92,5 32 110,2
85 - 89 9 146 10 80,2 19 102
90 -94 1 50,8 3 57,7 4 55,8
95 + 0 0 1 134,2 1 105,2
Celkem 658 107,5 395 60,7 1 053 83,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)