6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 35,7 1 37,7 2 36,7
1 - 4 4 36,6 4 38,4 8 37,5
5 - 9 26 178,6 25 179,2 51 178,9
10 - 14 29 220,1 19 155,3 48 188,9
15 - 19 54 440,5 24 208,5 78 328,1
20 - 24 74 516,6 31 231,7 105 379
25 - 29 64 368,9 21 129,9 85 253,6
30 - 34 32 179,6 10 61,8 42 123,5
35 - 39 57 278,7 16 85,7 73 186,6
40 - 44 63 272,7 28 130,4 91 204,2
45 - 49 52 291,7 26 152,2 78 223,5
50 - 54 35 210,3 25 152,3 60 181,5
55 - 59 39 255,8 24 156,7 63 206,1
60 - 64 42 243,7 36 197,5 78 220
65 - 69 54 341,3 28 156,7 82 243,4
70 - 74 22 186 24 160,8 46 171,9
75 - 79 21 297,8 29 285,3 50 290,4
80 - 84 12 275,5 15 194 27 223,4
85 - 89 8 333,9 10 203,3 18 246,1
90 -94 2 301,2 2 115,9 4 167,4
95 + 0 0 2 621,1 2 495
Celkem 691 270 400 153,1 1 091 210,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)