6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 36,4 1 38,5 2 37,4
1 - 4 6 54,7 5 47,6 11 51,2
5 - 9 37 254,9 18 130,6 55 194,4
10 - 14 31 249,9 25 217,6 56 234,4
15 - 19 70 560,4 46 394,4 116 480,2
20 - 24 104 646,6 44 294,6 148 477,1
25 - 29 66 377,6 32 195,2 98 289,4
30 - 34 57 313,2 17 102,6 74 212,8
35 - 39 80 358,3 28 135,6 108 251,3
40 - 44 100 468,6 51 254,1 151 364,7
45 - 49 53 314,5 29 178,7 82 247,9
50 - 54 48 293,9 30 186,9 78 240,9
55 - 59 50 305,3 24 144,7 74 224,5
60 - 64 37 211,8 23 122,5 60 165,5
65 - 69 45 289,4 33 187,2 78 235,1
70 - 74 38 369,4 33 250,5 71 302,6
75 - 79 14 220,4 24 250,1 38 238,3
80 - 84 15 330,9 11 138,1 26 208
85 - 89 7 313,3 13 285,6 20 294,7
90 -94 1 178,3 3 185,4 4 183,6
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 860 337,1 490 187,7 1 350 261,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)