6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 87,9 0 0 3 45,1
1 - 4 7 53,1 6 48,2 13 50,7
5 - 9 25 143,3 16 95,3 41 119,8
10 - 14 19 121,3 23 153 42 136,8
15 - 19 38 262,7 35 257,3 73 260,1
20 - 24 50 299 18 111,7 68 207
25 - 29 41 195,2 22 109,1 63 153,1
30 - 34 41 194,1 13 65,4 54 131,7
35 - 39 40 161 10 43,1 50 104,1
40 - 44 51 181,4 16 60,4 67 122,7
45 - 49 44 203 20 95 64 149,8
50 - 54 40 190,3 20 97,7 60 144,6
55 - 59 27 140,3 22 112,4 49 126,2
60 - 64 47 224,8 17 75,2 64 147
65 - 69 24 124,2 15 66,3 39 92,9
70 - 74 21 149,2 20 106,3 41 124,7
75 - 79 20 226,9 16 121,2 36 163,5
80 - 84 12 235,3 11 118,8 23 160,2
85 - 89 7 254,6 7 116,5 14 159,9
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 557 179,8 307 94,9 864 136,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)