6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 29,4 0 0 1 15,2
1 - 4 11 84,8 8 64,7 19 75
5 - 9 27 152,5 29 169,9 56 161
10 - 14 27 178,5 29 200,2 56 189,1
15 - 19 56 388,3 22 161,5 78 278,1
20 - 24 62 346,2 24 138,7 86 244,2
25 - 29 38 179,6 23 112,7 61 146,7
30 - 34 49 227,8 10 49,3 59 141,2
35 - 39 57 218,2 19 78,1 76 150,7
40 - 44 63 230,2 22 85,3 85 159,9
45 - 49 45 213,6 24 116,8 69 165,8
50 - 54 27 129,4 20 98,2 47 114
55 - 59 38 191,9 21 103,5 59 147,2
60 - 64 46 217,5 24 104,5 70 158,7
65 - 69 28 145,1 16 70,1 44 104,5
70 - 74 10 76,1 15 84,8 25 81,1
75 - 79 13 155,5 14 110,7 27 128,5
80 - 84 12 234,6 17 180,8 29 199,8
85 - 89 16 606,5 7 119,6 23 270,9
90 -94 0 0 2 86,3 2 65
95 + 1 1 162,8 0 0 1 212,3
Celkem 627 202,3 346 106,8 973 153,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)