6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 90,4 2 64,5 5 77,9
1 - 4 5 38,4 5 40,1 10 39,2
5 - 9 19 108 11 64,9 30 86,8
10 - 14 30 202,8 16 113,4 46 159,1
15 - 19 60 415,5 33 239,4 93 329,5
20 - 24 64 331,6 30 162,1 94 248,6
25 - 29 56 263,3 20 97,6 76 182
30 - 34 53 240,4 23 110,5 76 177,3
35 - 39 33 120,4 18 70,7 51 96,5
40 - 44 45 172,6 18 72,7 63 124
45 - 49 58 276,1 13 64 71 171,8
50 - 54 44 213,4 21 104 65 159,2
55 - 59 43 210,4 19 89,9 62 149,2
60 - 64 43 202 27 116,8 70 157,7
65 - 69 22 117,2 14 62,3 36 87,3
70 - 74 24 189,6 17 100,1 41 138,3
75 - 79 9 113,9 28 231 37 184,8
80 - 84 7 135,3 11 115,1 18 122,2
85 - 89 7 276,9 9 156 16 192,8
90 -94 0 0 3 136,5 3 102,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 625 201,3 338 104,1 963 151,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)