6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 30,6 1 32,6 2 31,5
1 - 4 14 104,8 3 23,3 17 64,8
5 - 9 31 181,8 25 152 56 167,2
10 - 14 33 226,1 16 115,8 49 172,5
15 - 19 34 228,6 37 259,7 71 243,8
20 - 24 67 329,3 17 87,4 84 211
25 - 29 57 266,2 21 102,1 78 185,8
30 - 34 49 214,6 16 74,2 65 146,4
35 - 39 53 187,1 11 41,5 64 116,8
40 - 44 59 240,4 19 80,9 78 162,4
45 - 49 37 174,3 15 73,8 52 125,2
50 - 54 59 291,8 21 105,6 80 199,5
55 - 59 33 155,9 18 81,7 51 118
60 - 64 40 188,1 19 81,9 59 132,7
65 - 69 30 166,1 26 118,8 56 140,2
70 - 74 30 243,7 16 97,3 46 160
75 - 79 7 92,3 11 93,3 18 92,9
80 - 84 11 210,5 6 62,1 17 114,2
85 - 89 3 122,4 7 123,7 10 123,3
90 -94 3 432,3 1 48 4 144
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 651 209,4 306 94,1 957 150,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)