6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 15 62 7 30,5 22 46,7
5 - 9 43 131,9 38 122 81 127,1
10 - 14 47 156 28 97,8 75 127,6
15 - 19 40 143,1 51 190,6 91 166,3
20 - 24 82 244,7 33 104,4 115 176,6
25 - 29 73 174 31 78,6 104 127,8
30 - 34 65 155,3 27 70,5 92 114,8
35 - 39 62 136,1 31 74 93 106,4
40 - 44 103 200,9 40 82,3 143 143,1
45 - 49 72 166,5 43 104 115 135,9
50 - 54 76 174,3 26 61,6 102 118,9
55 - 59 59 154,9 28 72,9 87 113,7
60 - 64 77 197,6 28 65,2 105 128,2
65 - 69 47 131,9 31 71,5 78 98,7
70 - 74 26 102,3 21 59,3 47 77,2
75 - 79 28 163,1 21 81,5 49 114,1
80 - 84 12 134,7 10 63,1 22 88,9
85 - 89 5 113,3 6 58 11 74,5
90 -94 5 434,4 1 25,3 6 117,7
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 937 158,3 501 81,4 1 438 119,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)