6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 16,2 1 17,6 2 16,9
1 - 4 21 87,4 13 56,9 34 72,6
5 - 9 54 162,5 32 100,2 86 132
10 - 14 51 174,9 40 144,4 91 160
15 - 19 63 222,8 42 155,7 105 190,1
20 - 24 86 240,1 30 88,5 116 166,4
25 - 29 91 214,1 31 77,5 122 147,9
30 - 34 76 181,5 34 88,5 110 137
35 - 39 69 144,6 25 56,8 94 102,4
40 - 44 96 190 45 93,5 141 142,9
45 - 49 88 205,8 32 78,5 120 143,7
50 - 54 64 147,7 39 92,7 103 120,6
55 - 59 71 183,1 35 88,6 106 135,5
60 - 64 45 114,3 32 73,3 77 92,8
65 - 69 44 124,8 36 83,3 80 102
70 - 74 41 167,7 34 99,7 75 128,1
75 - 79 20 123,3 15 62,1 35 86,7
80 - 84 13 147,4 12 74,9 25 100,6
85 - 89 6 143,9 4 39,2 10 69,5
90 -94 2 176,2 2 51,4 4 79,6
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 002 168,8 534 86,4 1 536 126,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)