6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 66 0 0 4 33,8
1 - 4 16 66 11 47,7 27 57,1
5 - 9 43 129,6 24 75,3 67 103
10 - 14 45 157,3 30 110,7 75 134,6
15 - 19 60 208,6 38 138,4 98 174,3
20 - 24 99 258,4 38 104,4 137 183,4
25 - 29 104 243,4 43 106,9 147 177,2
30 - 34 81 192 35 90,7 116 143,6
35 - 39 83 166,9 30 64,8 113 117,7
40 - 44 91 184,8 30 63,9 121 125,7
45 - 49 74 172,9 49 120,1 123 147,1
50 - 54 77 180,6 33 79,8 110 131
55 - 59 75 189,5 29 70,9 104 129,2
60 - 64 44 110,6 28 63,2 72 85,6
65 - 69 40 117,4 50 119 90 118,3
70 - 74 52 213 33 97,8 85 146,1
75 - 79 19 126,2 20 89,2 39 104,1
80 - 84 10 114,8 15 91,8 25 99,8
85 - 89 6 151,8 4 40 10 71,7
90 -94 1 92,2 1 26,3 2 40,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 024 172 541 87,3 1 565 128,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)