6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 2 34,7 2 17,1
1 - 4 12 48 9 37,8 21 43
5 - 9 46 141,3 29 93,6 75 118
10 - 14 57 201,8 29 108,1 86 156,1
15 - 19 86 288,7 54 190,3 140 240,7
20 - 24 119 295 46 119,3 165 209,1
25 - 29 107 248,8 37 91,7 144 172,8
30 - 34 71 164 23 58,1 94 113,4
35 - 39 96 187,2 32 66,5 128 128,7
40 - 44 109 229,2 37 81,6 146 157,2
45 - 49 89 204,4 44 105,9 133 156,3
50 - 54 70 169,2 43 107,4 113 138,8
55 - 59 90 221,6 35 82,3 125 150,3
60 - 64 55 137,4 31 69,1 86 101,3
65 - 69 37 112,7 48 117,6 85 115,4
70 - 74 31 127,9 29 87,3 60 104,4
75 - 79 24 169,5 19 90,1 43 122
80 - 84 21 242,4 6 36,1 27 106,8
85 - 89 3 80,1 7 71,1 10 73,6
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 123 188 560 90 1 683 138

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)