6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 80,3 0 0 2 41,5
1 - 4 14 146,6 7 78 21 113,3
5 - 9 24 185,3 19 152,4 43 169,1
10 - 14 22 195,7 19 177,1 41 186,6
15 - 19 41 393,3 38 384,5 79 389
20 - 24 45 378,5 27 242,9 72 313
25 - 29 53 368 14 101,7 67 237,9
30 - 34 36 240,1 20 141,9 56 192,5
35 - 39 45 258,2 15 91,9 60 177,8
40 - 44 46 229,6 17 89,5 63 161,4
45 - 49 45 291,8 21 141,7 66 218,3
50 - 54 56 395,4 22 156,8 78 276,7
55 - 59 20 163,6 13 104 33 133,5
60 - 64 44 316,3 21 138,5 65 223,6
65 - 69 18 124,2 14 83,5 32 102,3
70 - 74 31 301,4 11 84,9 42 180,7
75 - 79 16 287,4 9 110,2 25 182
80 - 84 10 322,8 6 108,4 16 185,4
85 - 89 5 296,6 6 163,9 11 205,7
90 -94 3 602,4 2 129,4 5 244,7
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 576 265,7 301 134,3 877 198,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)