6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 4 42 3 33,1 7 37,7
5 - 9 23 179,7 15 121,3 38 151
10 - 14 23 215,1 22 218,8 45 216,9
15 - 19 45 433 18 181,5 63 310,2
20 - 24 61 460,6 29 233 90 350,3
25 - 29 54 369,3 27 193,1 81 283,2
30 - 34 52 339,4 20 137,6 72 241,1
35 - 39 57 298,4 17 94,6 74 199,6
40 - 44 44 236,2 28 156,9 72 197,4
45 - 49 36 248,6 21 150,8 57 200,7
50 - 54 42 308,9 19 140,3 61 224,8
55 - 59 32 245,6 20 147,7 52 195,7
60 - 64 30 202,2 26 159,1 56 179,6
65 - 69 22 154 14 85,2 36 117,2
70 - 74 12 139 15 135,7 27 137,1
75 - 79 16 330 6 82,1 22 181
80 - 84 5 155,9 9 157,7 14 157,1
85 - 89 4 262,3 0 0 4 76,6
90 -94 2 438,6 1 68,9 3 157,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 564 261,6 310 138,7 874 199

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)