6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 3 219,1 1 72,3 4 145,3
1 - 4 3 52,6 1 18,6 4 36,1
5 - 9 13 157,4 7 89,2 20 124,2
10 - 14 16 212,1 13 188,3 29 200,8
15 - 19 17 246,4 21 317,7 38 281,3
20 - 24 19 241 12 161,7 31 202,5
25 - 29 17 173,6 5 54,9 22 116,4
30 - 34 24 239,5 4 43,4 28 145,5
35 - 39 16 145,6 4 38,5 20 93,6
40 - 44 19 146,7 13 102,8 32 125
45 - 49 27 247,8 4 39 31 146,5
50 - 54 13 124,1 5 49,8 18 87,7
55 - 59 11 119,2 9 97,1 20 108,1
60 - 64 24 235,5 15 140,5 39 186,9
65 - 69 6 61,9 8 72 14 67,3
70 - 74 14 215 9 107,2 23 154,3
75 - 79 3 72,9 1 16,3 4 39
80 - 84 6 266 3 77,7 9 147,2
85 - 89 0 0 3 134 3 88,8
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 251 171,7 138 92,1 389 131,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)