6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 4 67,5 4 71,4 8 69,4
5 - 9 7 82,1 7 87,3 14 84,6
10 - 14 23 326,5 9 136,5 32 234,7
15 - 19 16 230,5 15 226,6 31 228,6
20 - 24 33 364,7 13 153,5 46 262,6
25 - 29 26 255,4 8 83,9 34 172,5
30 - 34 15 147,5 9 96,1 24 122,8
35 - 39 30 245,5 14 119,2 44 183,6
40 - 44 15 120 4 33,4 19 77,7
45 - 49 20 190,2 7 69,9 27 131,6
50 - 54 18 175,8 6 61,4 24 120
55 - 59 13 131,9 13 129,4 26 130,6
60 - 64 18 171 7 62,7 25 115,2
65 - 69 11 118,6 12 110,6 23 114,3
70 - 74 5 85,8 9 118,9 14 104,5
75 - 79 8 216,2 7 123,8 15 160,3
80 - 84 7 310,7 1 26,9 8 133,9
85 - 89 2 207,7 3 138,6 5 159,8
90 -94 3 1 158,3 2 244,5 5 464,3
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 274 185,9 150 99,3 424 142

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)