6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 14,6 0 0 1 7,5
1 - 4 17 65 14 56,1 31 60,6
5 - 9 45 136,8 36 113,9 81 125,6
10 - 14 51 180,3 41 153,5 92 167,3
15 - 19 85 336,8 47 196,5 132 268,5
20 - 24 121 398,6 56 192,2 177 297,6
25 - 29 92 235,7 39 103,9 131 171,1
30 - 34 78 177,2 30 72,9 108 126,8
35 - 39 103 210,8 43 93,3 146 153,7
40 - 44 96 184,3 43 86,8 139 136,8
45 - 49 90 220,6 42 109,1 132 166,5
50 - 54 94 241,4 47 125,2 141 184,3
55 - 59 64 184,2 35 100,3 99 142,1
60 - 64 71 190,6 42 103,9 113 145,5
65 - 69 62 184,1 52 130,4 114 155
70 - 74 52 194,2 23 66 75 121,7
75 - 79 38 233 36 148,9 74 182,8
80 - 84 15 158,2 26 153,2 41 155
85 - 89 7 136,1 6 50,8 13 76,7
90 -94 3 190,2 3 63,9 6 95,7
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 185 204,8 661 109,8 1 846 156,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)