6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 15,2 1 16 2 15,6
1 - 4 18 69,9 5 20,4 23 45,7
5 - 9 56 173,6 26 84,2 82 129,9
10 - 14 70 266,5 31 124,7 101 197,5
15 - 19 94 369,9 74 306,2 168 338,9
20 - 24 121 351,6 59 179,1 180 267,2
25 - 29 136 342,8 38 99,6 174 223,6
30 - 34 109 243,2 56 132,9 165 189,7
35 - 39 106 203,7 56 114 162 160,2
40 - 44 112 232,8 46 100,8 158 168,6
45 - 49 102 259,7 49 131,8 151 197,5
50 - 54 82 217 27 73,7 109 146,4
55 - 59 66 179 34 90,1 100 134,1
60 - 64 74 197,7 46 112,1 120 152,9
65 - 69 70 209,9 51 127,1 121 164,6
70 - 74 38 157,1 33 104,8 71 127,5
75 - 79 29 201,1 36 164,6 65 179,1
80 - 84 19 198,5 15 85,6 34 125,5
85 - 89 10 204,9 15 131,4 25 153,4
90 -94 2 138,5 1 22,3 3 50,6
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 315 228,8 699 116,7 2 014 171,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)