6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 4 114,6 0 0 4 59
1 - 4 17 125 12 94,3 29 110,1
5 - 9 35 194,2 28 163,2 63 179,1
10 - 14 51 317,8 39 254,9 90 287,1
15 - 19 117 792,3 56 401,5 173 602,4
20 - 24 102 599,3 69 427,7 171 515,8
25 - 29 83 397,1 56 282,6 139 341,4
30 - 34 93 435,8 28 139,5 121 292,2
35 - 39 73 296,3 46 196,2 119 247,5
40 - 44 93 340,5 48 180,3 141 261,4
45 - 49 59 268,7 31 144,4 90 207,3
50 - 54 59 276,4 38 183,5 97 230,7
55 - 59 51 258,9 31 156,5 82 207,6
60 - 64 66 295,6 29 127,6 95 210,9
65 - 69 36 177,7 45 201,7 81 190,3
70 - 74 35 232,9 20 108,3 55 164,2
75 - 79 16 186,2 29 234,3 45 214,6
80 - 84 22 414,7 19 207 41 283,1
85 - 89 9 316,1 13 225,9 22 255,7
90 -94 1 132,1 4 188,8 5 173,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 022 324,1 641 197,9 1 663 260,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)