6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 2 62,6 2 30,1
1 - 4 16 118,5 9 71,1 25 95,6
5 - 9 50 276 36 207,2 86 242,3
10 - 14 49 316,1 35 237,2 84 277,6
15 - 19 85 578,5 60 431,9 145 507,3
20 - 24 115 636,6 64 374,1 179 508,9
25 - 29 103 490,1 47 235 150 365,7
30 - 34 82 380,1 42 206,5 124 295,9
35 - 39 87 338,5 52 212,1 139 276,8
40 - 44 56 210,7 54 207,7 110 209,3
45 - 49 78 364,3 44 211,3 122 288,9
50 - 54 65 306,9 30 145,3 95 227,1
55 - 59 63 306,5 25 122,1 88 214,4
60 - 64 61 272,6 36 157,1 97 214,2
65 - 69 47 231,3 31 138,1 78 182,4
70 - 74 16 116 30 174,8 46 148,6
75 - 79 12 147,4 19 159,6 31 154,6
80 - 84 19 353,2 30 323 49 334,1
85 - 89 8 295,7 12 215,2 20 241,5
90 -94 3 428 6 291,3 9 326
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 1 015 322,4 664 205,3 1 679 263

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)