6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 59,9 2 63,2 4 61,5
1 - 4 10 73,8 11 86,3 21 79,9
5 - 9 32 178,3 26 151,4 58 165,1
10 - 14 41 271,5 32 222,3 73 247,5
15 - 19 80 541,6 58 416,9 138 481,1
20 - 24 140 728,6 52 286,1 192 513,5
25 - 29 84 400,8 49 244,3 133 324,3
30 - 34 78 355,3 29 139,5 107 250,4
35 - 39 87 326,5 35 136,8 122 233,6
40 - 44 74 289,4 41 163,9 115 227,3
45 - 49 69 326,8 24 117,1 93 223,5
50 - 54 67 321,9 43 210,5 110 266,8
55 - 59 49 228,5 26 122,2 75 175,6
60 - 64 45 201,8 29 125,9 74 163,2
65 - 69 40 200,5 21 95,2 61 145,2
70 - 74 39 302,1 17 104,5 56 191,9
75 - 79 13 167,6 24 206,4 37 190,9
80 - 84 19 346,7 20 214,1 39 263,1
85 - 89 6 234,6 7 129,7 13 163,4
90 -94 1 149,5 1 50,4 2 75,4
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 976 310,7 547 169,3 1 523 239

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)