6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 30,4 0 0 1 15,6
1 - 4 17 122,6 10 76,5 27 100,2
5 - 9 41 235,2 21 126,3 62 182
10 - 14 48 322,7 35 248,3 83 286,5
15 - 19 98 648,1 84 588,2 182 619
20 - 24 120 599,8 50 262,4 170 435,2
25 - 29 110 521,1 29 144 139 337
30 - 34 92 405 50 232,7 142 321,2
35 - 39 76 278,7 32 121,2 108 201,2
40 - 44 81 331,9 28 117,4 109 225,9
45 - 49 57 269 40 195,5 97 232,9
50 - 54 60 295 25 124,7 85 210,5
55 - 59 66 294,8 43 194,4 109 244,9
60 - 64 40 180,8 24 104,4 64 141,8
65 - 69 26 135,4 24 111,8 50 122,9
70 - 74 22 178,5 25 160,6 47 168,5
75 - 79 21 278,6 13 112,6 34 178,2
80 - 84 16 290,1 24 257,1 40 269,4
85 - 89 2 82,4 17 322,6 19 246,9
90 -94 3 463,7 5 267,4 8 317,8
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 997 317,7 579 179,2 1 576 247,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)