6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 34,5 1 36,7 2 35,5
1 - 4 4 35,6 7 65 11 50
5 - 9 35 226,6 15 103 50 166,6
10 - 14 33 238,3 15 114,5 48 178,1
15 - 19 47 361,5 28 234,6 75 300,7
20 - 24 51 343,8 14 101 65 226,5
25 - 29 58 327,1 15 90,1 73 212,4
30 - 34 52 287 10 59,6 62 177,7
35 - 39 47 226,8 25 129,2 72 179,6
40 - 44 47 195,9 28 122,9 75 160,3
45 - 49 52 269,9 30 162,7 82 217,5
50 - 54 44 244,6 18 102,7 62 174,6
55 - 59 41 255,5 18 111,8 59 183,5
60 - 64 48 259,7 25 125,2 73 189,9
65 - 69 37 208,7 34 166,1 71 185,8
70 - 74 33 242,3 28 162,1 61 197,4
75 - 79 23 296,4 20 177,9 43 226,3
80 - 84 11 226,2 12 148,3 23 177,6
85 - 89 16 590,6 11 197,1 27 325,7
90 -94 4 531,2 2 95,6 6 210,9
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 684 252,3 356 127,3 1 040 188,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)