6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 35,4 0 0 1 18,1
1 - 4 15 132,4 9 83,4 24 108,5
5 - 9 32 205,9 33 223,2 65 214,3
10 - 14 45 344,4 26 213,4 71 281,2
15 - 19 62 472,8 41 339,1 103 408,6
20 - 24 77 464,5 39 248,8 116 359,6
25 - 29 45 250,6 23 136,2 68 195,1
30 - 34 56 302,3 17 98,6 73 204,1
35 - 39 58 252,2 33 152,9 91 204,1
40 - 44 57 251,6 33 153,9 90 204,1
45 - 49 39 214,2 38 216,9 77 215,5
50 - 54 63 363,9 30 175,5 93 270,3
55 - 59 43 246,3 29 164,6 72 205,3
60 - 64 41 215,6 34 164,3 75 188,9
65 - 69 44 252 31 152,3 75 198,3
70 - 74 29 247,6 26 170,4 55 203,9
75 - 79 33 470,1 17 165 50 288,7
80 - 84 9 178,4 15 177,7 24 178
85 - 89 16 645,2 5 93 21 267,3
90 -94 0 0 0 0 0 0
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 765 282,2 479 170,9 1 244 225,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)