6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 27 46,4 17 30,8 44 38,8
1 - 4 158 69,3 112 51,7 270 60,8
5 - 9 463 153,6 359 124,9 822 139,6
10 - 14 540 205,4 389 156,3 929 181,5
15 - 19 782 330,9 551 246,1 1 333 289,6
20 - 24 997 361,5 482 183 1 479 274,3
25 - 29 921 264,4 391 117,5 1 312 192,6
30 - 34 833 222,4 288 81,7 1 121 154,2
35 - 39 889 207,3 360 89,2 1 249 150
40 - 44 997 210 459 102,2 1 456 157,6
45 - 49 783 210,3 379 107 1 162 159,9
50 - 54 768 217 379 110,5 1 147 164,6
55 - 59 633 203,5 327 104,4 960 153,8
60 - 64 678 199,7 378 103,4 1 056 149,8
65 - 69 561 176,4 406 109,8 967 140,6
70 - 74 427 177,6 318 102,4 745 135,2
75 - 79 316 223 309 148,9 625 179
80 - 84 187 225,8 205 141,3 392 172
85 - 89 105 236,3 140 146,1 245 174,7
90 -94 27 213,5 33 89,7 60 121,4
95 + 2 111,7 6 88,8 8 93,6
Celkem 11 094 213 6 288 116,8 17 382 164,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)