6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 32 55,9 20 36,8 52 46,6
1 - 4 169 74,8 137 63,7 306 69,4
5 - 9 516 170,1 367 126,9 883 149
10 - 14 577 228,9 425 178,3 1 002 204,3
15 - 19 884 375,8 582 260,8 1 466 319,8
20 - 24 1 109 378,9 555 198,6 1 664 290,9
25 - 29 974 277 398 118,4 1 372 199,5
30 - 34 890 235,7 378 106,3 1 268 172,9
35 - 39 1 010 226,4 386 91,8 1 396 161,1
40 - 44 949 205,8 461 105,6 1 410 157,1
45 - 49 867 240,2 397 115,5 1 264 179,3
50 - 54 735 210,1 405 119,1 1 140 165,2
55 - 59 675 211,6 346 107 1 021 158,9
60 - 64 682 198,2 372 99,9 1 054 147,1
65 - 69 548 171,6 364 97,7 912 131,8
70 - 74 435 194,7 374 128,8 809 157,4
75 - 79 233 174,1 263 132,8 496 149,5
80 - 84 187 224,3 221 150,1 408 176,9
85 - 89 115 268,9 128 136,1 243 177,6
90 -94 30 246,7 33 91,9 63 131,1
95 + 1 66,9 3 52,8 4 55,7
Celkem 11 618 223,7 6 615 123,1 18 233 172,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)