6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 25 44,1 15 27,9 40 36,2
1 - 4 160 70,4 108 50 268 60,5
5 - 9 457 153 342 120,2 799 137
10 - 14 590 241,4 397 172 987 207,7
15 - 19 935 396,1 624 278 1 559 338,5
20 - 24 1 223 393,8 558 188,1 1 781 293,3
25 - 29 1 017 286,6 454 134,1 1 471 212,2
30 - 34 950 248,5 378 105 1 328 178,9
35 - 39 1 029 222,2 428 97,8 1 457 161,7
40 - 44 1 011 229 468 112 1 479 172,1
45 - 49 822 231,3 424 125,1 1 246 179,5
50 - 54 804 234,7 406 121,6 1 210 178,9
55 - 59 649 196,8 360 106,9 1 009 151,4
60 - 64 598 172,4 436 115,5 1 034 142,8
65 - 69 523 166,7 392 106,5 915 134,2
70 - 74 428 201,7 350 126,7 778 159,3
75 - 79 279 220,6 292 154 571 180,7
80 - 84 162 192,7 210 139,9 372 158,8
85 - 89 97 236,4 148 160,8 245 184,1
90 -94 15 129,9 36 103,8 51 110,3
95 + 1 79,9 2 42,6 3 50,5
Celkem 11 775 227,3 6 828 127,3 18 603 176,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)