6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 20 36 16 30,3 36 33,2
1 - 4 172 74,1 136 61,5 308 68
5 - 9 481 166,7 324 118 805 143
10 - 14 563 235,6 379 168,1 942 202,8
15 - 19 1 032 427,2 678 294,9 1 710 362,7
20 - 24 1 305 402,5 590 190,2 1 895 298,7
25 - 29 1 092 303,8 421 123,3 1 513 215,9
30 - 34 961 244,6 372 100,5 1 333 174,7
35 - 39 1 099 231,3 426 94,5 1 525 164,7
40 - 44 963 230,3 413 104,5 1 376 169,2
45 - 49 833 234 383 112,7 1 216 174,8
50 - 54 764 230,5 410 126,6 1 174 179,1
55 - 59 766 223,9 448 127,1 1 214 174,8
60 - 64 660 189,6 332 87,3 992 136,2
65 - 69 486 159,5 421 117,1 907 136,6
70 - 74 335 165,1 342 129,3 677 144,9
75 - 79 218 179,2 278 150,8 496 162,1
80 - 84 222 262,6 233 152,9 455 192,1
85 - 89 98 249,3 167 184,7 265 204,3
90 -94 27 249,3 40 121,7 67 153,3
95 + 0 0 2 50,1 2 39,5
Celkem 12 097 234 6 811 127,2 18 908 179,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)