6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 75 2 465,5 53 1 826,3 128 2 153,4
1 - 4 235 2 017,9 205 1 855,0 440 1 938,6
5 - 9 243 1 558,6 189 1 287,9 432 1 427,3
10 - 14 292 2 041,2 177 1 314,0 469 1 688,6
15 - 19 293 2 186,1 192 1 513,6 485 1 859,1
20 - 24 336 2 145,3 135 905 471 1 540,3
25 - 29 390 2 003,5 111 609,5 501 1 329,7
30 - 34 377 1 892,8 107 588,1 484 1 269,9
35 - 39 383 1 702,4 158 757,5 541 1 247,8
40 - 44 510 2 015,0 215 901,2 725 1 474,6
45 - 49 365 1 786,2 204 1 046,9 569 1 425,3
50 - 54 427 2 134,7 249 1 268,9 676 1 705,9
55 - 59 491 2 652,8 268 1 446,4 759 2 049,2
60 - 64 563 2 892,5 351 1 680,7 914 2 265,3
65 - 69 535 3 111,9 423 2 077,9 958 2 551,3
70 - 74 508 3 931,9 520 3 027,0 1 028 3 415,4
75 - 79 363 4 460,0 610 4 800,1 973 4 667,3
80 - 84 266 5 401,0 733 7 820,3 999 6 987,0
85 - 89 223 9 241,6 678 11 450,8 901 10 811,1
90 -94 88 12 680,1 302 14 185,1 390 13 815,1
95 + 10 9 708,7 63 16 153,8 73 14 807,3
Celkem 6 973 2 441,2 5 943 1 998,3 12 916 2 215,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)