6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 83 2 806,9 71 2 482,5 154 2 647,4
1 - 4 248 2 153,7 183 1 683,5 431 1 925,4
5 - 9 260 1 638,7 179 1 201,3 439 1 426,9
10 - 14 262 1 888,4 170 1 293,6 432 1 599,1
15 - 19 338 2 515,6 212 1 673,8 550 2 107,1
20 - 24 388 2 306,8 137 853,5 525 1 597,2
25 - 29 432 2 194,3 126 684 558 1 464,3
30 - 34 373 1 845,5 120 649,2 493 1 274,1
35 - 39 457 1 948,4 159 725,5 616 1 357,7
40 - 44 460 1 850,4 213 912,2 673 1 396,0
45 - 49 443 2 222,9 225 1 183,6 668 1 715,5
50 - 54 483 2 415,1 252 1 275,4 735 1 848,7
55 - 59 496 2 613,3 279 1 470,1 775 2 041,7
60 - 64 576 2 967,1 382 1 806,9 958 2 362,3
65 - 69 499 2 917,6 446 2 200,4 945 2 528,6
70 - 74 437 3 608,0 553 3 387,0 990 3 481,1
75 - 79 386 4 972,3 639 5 165,7 1 025 5 091,1
80 - 84 317 6 428,7 691 7 270,6 1 008 6 983,0
85 - 89 208 8 900,3 623 10 838,6 831 10 278,3
90 -94 69 10 014,5 256 12 617,1 325 11 957,3
95 + 16 18 390,8 42 12 316,7 58 13 551,4
Celkem 7 231 2 528,1 5 958 1 998,4 13 189 2 257,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)