6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 82 2 844,3 72 2 560,5 154 2 704,1
1 - 4 261 2 249,8 188 1 724,9 449 1 995,6
5 - 9 251 1 592,5 174 1 172,4 425 1 388,8
10 - 14 267 1 956,9 136 1 058,6 403 1 521,3
15 - 19 313 2 313,0 179 1 395,5 492 1 866,5
20 - 24 445 2 474,3 170 992,1 615 1 751,1
25 - 29 405 2 041,5 142 765,4 547 1 424,8
30 - 34 366 1 780,8 109 580,4 475 1 207,7
35 - 39 458 1 873,7 205 892,6 663 1 398,4
40 - 44 499 2 083,7 191 848,6 690 1 485,3
45 - 49 447 2 263,1 189 999,5 636 1 645,1
50 - 54 492 2 476,7 250 1 273,5 742 1 878,7
55 - 59 551 2 827,4 256 1 309,7 807 2 067,4
60 - 64 521 2 700,2 385 1 803,6 906 2 229,3
65 - 69 460 2 749,4 485 2 434,1 945 2 578,0
70 - 74 423 3 657,0 551 3 513,6 974 3 574,4
75 - 79 326 4 394,7 570 4 746,8 896 4 612,4
80 - 84 294 5 992,7 737 7 650,8 1 031 7 091,3
85 - 89 182 7 965,0 608 10 935,3 790 10 070,1
90 -94 67 10 419,9 280 14 440,4 347 13 439,2
95 + 15 19 480,5 35 13 157,9 50 14 577,3
Celkem 7 125 2 489,4 5 912 1 979,8 13 037 2 229,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)