6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 82 2 875,2 53 1 956,4 135 2 427,6
1 - 4 230 1 932,6 211 1 887,3 441 1 910,7
5 - 9 238 1 545,8 150 1 033,5 388 1 297,2
10 - 14 240 1 773,6 138 1 089,3 378 1 442,7
15 - 19 326 2 346,0 197 1 491,9 523 1 929,8
20 - 24 414 2 207,8 144 800,9 558 1 519,2
25 - 29 394 1 957,5 134 714,2 528 1 357,7
30 - 34 362 1 707,1 105 543,3 467 1 152,2
35 - 39 439 1 741,9 125 525,3 564 1 151,0
40 - 44 411 1 800,4 181 843,4 592 1 336,7
45 - 49 426 2 141,8 193 1 007,5 619 1 585,3
50 - 54 453 2 323,3 239 1 244,2 692 1 787,8
55 - 59 458 2 289,2 330 1 625,6 788 1 955,0
60 - 64 543 2 826,1 307 1 439,0 850 2 096,2
65 - 69 463 2 864,0 420 2 157,8 883 2 478,2
70 - 74 334 2 980,5 469 3 075,4 803 3 035,2
75 - 79 277 3 834,4 597 5 077,4 874 4 604,4
80 - 84 265 5 470,7 750 7 747,9 1 015 6 988,4
85 - 89 174 7 873,3 548 10 159,4 722 9 495,0
90 -94 41 6 914,0 262 14 162,2 303 12 402,8
95 + 9 14 516,1 15 6 696,4 24 8 391,6
Celkem 6 579 2 295,5 5 568 1 860,8 12 147 2 073,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)