6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 65 2 409,2 52 1 963,0 117 2 188,1
1 - 4 201 1 916,1 184 1 836,7 385 1 877,3
5 - 9 248 1 800,1 171 1 307,5 419 1 560,2
10 - 14 253 1 978,6 172 1 415,8 425 1 704,4
15 - 19 305 2 511,5 214 1 878,0 519 2 204,9
20 - 24 359 2 469,1 136 994,2 495 1 754,1
25 - 29 338 1 977,3 125 788,1 463 1 404,9
30 - 34 282 1 621,5 106 675,3 388 1 172,6
35 - 39 329 1 705,2 162 916,9 491 1 328,4
40 - 44 411 1 881,5 181 889,9 592 1 403,4
45 - 49 292 1 653,9 166 984,3 458 1 326,8
50 - 54 381 2 190,2 200 1 204,3 581 1 708,7
55 - 59 353 2 150,1 219 1 388,0 572 1 776,6
60 - 64 412 2 432,3 298 1 724,6 710 2 074,9
65 - 69 387 2 497,3 359 2 106,6 746 2 292,6
70 - 74 365 3 106,1 450 3 060,8 815 3 080,9
75 - 79 318 4 395,3 597 5 679,2 915 5 155,8
80 - 84 276 6 098,1 683 8 758,7 959 7 781,6
85 - 89 231 9 775,7 642 13 062,1 873 11 995,1
90 -94 70 11 345,2 270 15 092,2 340 14 131,3
95 + 8 10 256,4 50 16 129,0 58 14 948,5
Celkem 5 884 2 330,0 5 437 2 122,8 11 321 2 225,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)