6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 62 2 282,8 55 2 121,1 117 2 203,8
1 - 4 233 2 223,9 170 1 720,6 403 1 979,7
5 - 9 236 1 698,8 160 1 220,7 396 1 466,7
10 - 14 273 2 237,9 142 1 229,4 415 1 747,4
15 - 19 352 2 826,2 225 1 915,7 577 2 384,3
20 - 24 516 3 154,8 177 1 148,5 693 2 181,4
25 - 29 412 2 352,1 137 853,7 549 1 635,7
30 - 34 354 1 972,8 129 798 483 1 416,0
35 - 39 382 1 813,3 151 781,4 533 1 319,6
40 - 44 407 1 986,7 177 913,5 584 1 465,0
45 - 49 347 2 023,3 165 1 016,0 512 1 533,4
50 - 54 392 2 278,3 173 1 050,9 565 1 678,2
55 - 59 404 2 334,7 231 1 390,1 635 1 872,0
60 - 64 405 2 417,5 263 1 514,4 668 1 957,8
65 - 69 409 2 701,5 360 2 114,9 769 2 391,0
70 - 74 379 3 656,9 448 3 401,7 827 3 514,1
75 - 79 322 4 816,0 514 5 146,7 836 5 014,1
80 - 84 262 5 813,2 684 8 622,2 946 7 604,5
85 - 89 207 9 632,4 576 12 347,3 783 11 491,0
90 -94 50 9 041,6 254 15 459,5 304 13 843,4
95 + 7 13 207,5 56 24 669,6 63 22 500,0
Celkem 6 411 2 534,3 5 247 2 045,3 11 658 2 288,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)