6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 47 1 783,7 60 2 434,1 107 2 098,0
1 - 4 203 1 909,5 192 1 906,8 395 1 908,2
5 - 9 209 1 528,9 151 1 174,6 360 1 357,2
10 - 14 221 1 833,4 145 1 269,7 366 1 559,2
15 - 19 398 3 078,8 235 1 934,2 633 2 524,2
20 - 24 544 3 183,9 180 1 120,1 724 2 183,6
25 - 29 381 2 161,2 137 839,9 518 1 526,2
30 - 34 403 2 179,1 118 712,6 521 1 486,3
35 - 39 399 1 841,5 180 894,9 579 1 385,8
40 - 44 367 1 874,5 145 783,6 512 1 344,4
45 - 49 346 2 001,5 181 1 105,1 527 1 565,4
50 - 54 341 2 014,4 220 1 365,7 561 1 698,1
55 - 59 412 2 328,2 281 1 640,8 693 1 990,1
60 - 64 381 2 285,3 259 1 494,6 640 1 882,3
65 - 69 361 2 459,1 319 1 910,3 680 2 167,1
70 - 74 292 2 944,4 417 3 292,0 709 3 139,4
75 - 79 236 3 608,6 500 5 101,5 736 4 504,0
80 - 84 261 5 794,8 705 8 901,5 966 7 775,3
85 - 89 212 10 387,1 589 12 976,4 801 12 173,3
90 -94 51 9 788,9 218 14 257,7 269 13 122,0
95 + 2 4 878,0 38 19 791,7 40 17 167,4
Celkem 6 067 2 396,1 5 270 2 052,1 11 337 2 222,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)