6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 87 2 053,3 89 2 193,2 176 2 121,8
1 - 4 307 1 808,5 266 1 642,1 573 1 727,3
5 - 9 364 1 511,1 282 1 239,1 646 1 379,0
10 - 14 462 2 107,6 325 1 552,9 787 1 836,7
15 - 19 414 2 099,4 309 1 648,0 723 1 879,4
20 - 24 453 2 014,9 212 1 001,7 665 1 523,7
25 - 29 473 1 744,9 186 743,5 659 1 264,3
30 - 34 457 1 607,6 179 705,4 636 1 182,0
35 - 39 495 1 531,6 239 812,9 734 1 189,2
40 - 44 608 1 627,8 312 894,4 920 1 273,6
45 - 49 458 1 543,2 261 931 719 1 245,8
50 - 54 580 2 055,2 322 1 201,0 902 1 639,0
55 - 59 464 1 943,0 369 1 559,9 833 1 752,4
60 - 64 548 2 069,3 482 1 687,0 1 030 1 870,9
65 - 69 687 2 584,0 642 2 064,4 1 329 2 303,9
70 - 74 475 2 560,6 713 3 032,0 1 188 2 824,1
75 - 79 467 4 554,8 757 4 922,3 1 224 4 775,3
80 - 84 285 5 118,5 842 8 777,2 1 127 7 433,5
85 - 89 242 9 486,5 676 11 561,5 918 10 931,2
90 -94 97 14 608,4 348 14 993,5 445 14 907,9
95 + 18 15 789,5 64 16 285,0 82 16 173,6
Celkem 8 441 2 073,0 7 875 1 903,3 16 316 1 987,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)