6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 81 1 930,9 81 2 002,0 162 1 965,8
1 - 4 333 1 960,1 267 1 651,8 600 1 809,8
5 - 9 403 1 642,7 240 1 032,1 643 1 345,6
10 - 14 438 2 065,9 301 1 494,8 739 1 787,7
15 - 19 435 2 225,5 306 1 639,2 741 1 939,1
20 - 24 545 2 272,5 229 1 024,3 774 1 670,3
25 - 29 503 1 823,4 187 737,3 690 1 303,1
30 - 34 504 1 750,9 176 681,4 680 1 245,1
35 - 39 541 1 602,0 245 793,5 786 1 215,8
40 - 44 613 1 671,5 292 845 905 1 270,5
45 - 49 524 1 825,9 256 944,5 780 1 397,8
50 - 54 515 1 849,2 296 1 124,7 811 1 497,2
55 - 59 497 2 021,4 339 1 374,8 836 1 697,6
60 - 64 603 2 219,4 430 1 457,5 1 033 1 822,8
65 - 69 653 2 406,8 670 2 128,9 1 323 2 257,6
70 - 74 474 2 825,6 626 2 906,0 1 100 2 870,8
75 - 79 367 3 810,6 695 4 773,7 1 062 4 390,2
80 - 84 321 5 791,1 806 8 338,5 1 127 7 410,1
85 - 89 213 8 889,8 722 12 422,6 935 11 391,3
90 -94 84 12 804,9 384 16 761,2 468 15 880,6
95 + 7 7 865,2 56 16 568,0 63 14 754,1
Celkem 8 654 2 122,2 7 604 1 834,5 16 258 1 977,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)