6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 98 2 326,7 105 2 600,9 203 2 460,9
1 - 4 375 2 159,4 273 1 666,7 648 1 920,2
5 - 9 333 1 370,3 259 1 117,0 592 1 246,6
10 - 14 506 2 438,9 324 1 651,5 830 2 056,2
15 - 19 496 2 541,4 346 1 845,7 842 2 200,6
20 - 24 543 2 137,2 248 1 051,5 791 1 614,5
25 - 29 512 1 826,4 226 880,8 738 1 374,5
30 - 34 509 1 745,2 190 722,4 699 1 260,2
35 - 39 659 1 864,8 261 799,4 920 1 353,2
40 - 44 643 1 814,0 293 877,9 936 1 360,0
45 - 49 559 1 981,5 264 989,9 823 1 499,6
50 - 54 562 2 075,6 311 1 216,4 873 1 658,3
55 - 59 561 2 195,4 366 1 413,0 927 1 801,5
60 - 64 596 2 141,0 452 1 482,9 1 048 1 797,1
65 - 69 673 2 532,9 614 2 001,4 1 287 2 248,1
70 - 74 523 3 292,4 601 2 933,3 1 124 3 090,1
75 - 79 346 3 837,6 728 5 289,2 1 074 4 714,7
80 - 84 323 5 909,3 802 8 147,1 1 125 7 348,1
85 - 89 190 8 403,4 761 13 179,8 951 11 835,7
90 -94 85 13 076,9 419 18 548,0 504 17 325,5
95 + 16 21 052,6 49 17 753,6 65 18 465,9
Celkem 9 108 2 231,6 7 892 1 900,6 17 000 2 064,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)