6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 125 2 988,3 90 2 282,5 215 2 645,8
1 - 4 432 2 391,6 355 2 086,4 787 2 243,6
5 - 9 413 1 743,3 257 1 133,4 670 1 445,0
10 - 14 498 2 442,4 367 1 910,0 865 2 184,1
15 - 19 562 2 808,9 354 1 837,4 916 2 332,3
20 - 24 638 2 417,8 268 1 088,9 906 1 776,5
25 - 29 635 2 228,8 198 762,2 833 1 529,3
30 - 34 604 2 016,6 193 706,6 797 1 391,8
35 - 39 719 1 955,0 282 825,8 1 001 1 411,3
40 - 44 627 1 858,3 311 982,2 938 1 434,1
45 - 49 566 2 003,5 289 1 077,9 855 1 552,8
50 - 54 473 1 824,8 310 1 260,2 783 1 549,9
55 - 59 618 2 316,3 411 1 500,8 1 029 1 903,2
60 - 64 663 2 334,9 565 1 807,0 1 228 2 058,3
65 - 69 679 2 668,9 685 2 340,8 1 364 2 493,4
70 - 74 495 3 242,5 666 3 346,7 1 161 3 301,5
75 - 79 349 4 065,2 678 5 160,6 1 027 4 727,7
80 - 84 272 5 079,4 868 8 753,5 1 140 7 465,1
85 - 89 220 10 114,9 858 14 706,9 1 078 13 459,9
90 -94 72 11 356,5 391 18 018,4 463 16 512,1
95 + 4 6 250,0 38 17 040,4 42 14 634,1
Celkem 9 664 2 366,0 8 434 2 025,8 18 098 2 194,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)