6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 124 1 575,8 120 1 620,3 244 1 597,4
1 - 4 486 1 511,6 388 1 259,1 874 1 388,0
5 - 9 579 1 323,5 412 990 991 1 160,9
10 - 14 687 1 886,8 412 1 208,0 1 099 1 558,5
15 - 19 637 2 105,0 385 1 349,7 1 022 1 738,5
20 - 24 632 1 899,7 258 814,9 890 1 370,7
25 - 29 632 1 553,4 273 690,5 905 1 128,1
30 - 34 674 1 483,6 263 584,1 937 1 035,9
35 - 39 778 1 375,2 321 571,5 1 099 974,8
40 - 44 860 1 332,4 429 700 1 289 1 024,4
45 - 49 662 1 355,3 343 750,6 1 005 1 063,0
50 - 54 658 1 497,0 408 979,3 1 066 1 245,0
55 - 59 588 1 581,0 436 1 180,7 1 024 1 381,6
60 - 64 722 1 734,7 552 1 254,4 1 274 1 487,9
65 - 69 780 1 967,9 808 1 812,5 1 588 1 885,6
70 - 74 762 2 549,4 981 2 655,4 1 743 2 608,0
75 - 79 545 3 389,9 948 4 094,0 1 493 3 805,5
80 - 84 454 4 792,6 1 181 7 059,6 1 635 6 240,0
85 - 89 439 8 643,4 1 211 11 096,9 1 650 10 317,7
90 -94 168 11 731,8 492 12 269,3 660 12 127,9
95 + 15 7 732,0 109 16 148,1 124 14 269,3
Celkem 11 882 1 788,6 10 730 1 574,6 22 612 1 680,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)