6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 107 1 406,2 99 1 353,0 206 1 380,1
1 - 4 521 1 622,9 427 1 391,9 948 1 510,0
5 - 9 581 1 338,8 445 1 081,9 1 026 1 213,8
10 - 14 607 1 763,2 369 1 144,2 976 1 463,8
15 - 19 568 1 918,1 355 1 268,9 923 1 602,7
20 - 24 699 2 002,5 284 852,3 983 1 440,7
25 - 29 673 1 650,5 223 561,1 896 1 112,8
30 - 34 710 1 543,0 252 551,8 962 1 049,3
35 - 39 824 1 393,3 342 585,6 1 166 992
40 - 44 923 1 483,9 404 690,2 1 327 1 099,1
45 - 49 663 1 420,9 377 865,1 1 040 1 152,5
50 - 54 625 1 455,9 389 955,5 1 014 1 212,3
55 - 59 608 1 604,1 443 1 162,7 1 051 1 382,8
60 - 64 786 1 860,7 558 1 246,8 1 344 1 544,9
65 - 69 853 2 145,2 790 1 764,5 1 643 1 943,6
70 - 74 678 2 484,5 915 2 691,1 1 593 2 599,1
75 - 79 507 3 332,0 914 4 133,7 1 421 3 806,9
80 - 84 478 5 010,5 1 188 6 987,0 1 666 6 276,6
85 - 89 369 7 547,6 1 064 9 961,6 1 433 9 203,6
90 -94 144 10 690,4 461 12 039,7 605 11 688,6
95 + 12 8 219,2 78 13 756,6 90 12 622,7
Celkem 11 936 1 813,7 10 377 1 537,0 22 313 1 673,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)