6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 132 1 741,2 104 1 427,0 236 1 587,2
1 - 4 494 1 526,3 416 1 350,1 910 1 440,4
5 - 9 569 1 351,0 381 956,2 950 1 159,1
10 - 14 586 1 789,8 430 1 398,9 1 016 1 600,5
15 - 19 611 2 087,1 395 1 421,7 1 006 1 763,1
20 - 24 751 2 054,7 268 765,7 1 019 1 424,1
25 - 29 736 1 793,8 258 647 994 1 228,6
30 - 34 690 1 470,9 268 575,3 958 1 024,7
35 - 39 841 1 368,5 336 557,3 1 177 966,8
40 - 44 890 1 506,9 359 651,1 1 249 1 093,8
45 - 49 661 1 465,2 333 790,4 994 1 139,3
50 - 54 625 1 507,3 383 970,2 1 008 1 245,3
55 - 59 645 1 643,1 448 1 130,6 1 093 1 385,6
60 - 64 821 1 931,9 583 1 289,4 1 404 1 600,7
65 - 69 833 2 128,4 760 1 722,3 1 593 1 913,2
70 - 74 658 2 606,3 877 2 766,5 1 535 2 695,4
75 - 79 452 3 135,2 960 4 502,4 1 412 3 950,9
80 - 84 481 5 003,6 1 181 6 820,7 1 662 6 172,0
85 - 89 391 8 329,8 1 085 10 397,7 1 476 9 756,1
90 -94 128 10 158,7 505 13 931,0 633 12 958,0
95 + 16 12 698,4 81 16 666,7 97 15 849,7
Celkem 12 011 1 842,4 10 411 1 556,6 22 422 1 697,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)