6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 132 1 752,3 101 1 411,8 233 1 586,4
1 - 4 563 1 714,2 438 1 400,9 1 001 1 561,4
5 - 9 575 1 428,7 394 1 035,6 969 1 237,7
10 - 14 658 2 108,2 402 1 365,5 1 060 1 747,7
15 - 19 721 2 431,2 424 1 507,0 1 145 1 981,2
20 - 24 796 2 100,5 341 942,1 1 137 1 534,6
25 - 29 769 1 851,8 276 684,5 1 045 1 276,8
30 - 34 736 1 514,8 313 649,7 1 049 1 084,1
35 - 39 1 003 1 589,2 436 709,8 1 439 1 155,5
40 - 44 774 1 403,2 388 756 1 162 1 091,3
45 - 49 674 1 516,5 359 861,3 1 033 1 199,4
50 - 54 645 1 630,3 387 1 022,1 1 032 1 332,9
55 - 59 774 1 891,1 496 1 197,1 1 270 1 542,0
60 - 64 815 1 915,4 614 1 349,7 1 429 1 623,1
65 - 69 788 2 075,9 768 1 795,4 1 556 1 927,3
70 - 74 607 2 574,9 847 2 836,0 1 454 2 720,8
75 - 79 501 3 617,1 945 4 502,8 1 446 4 150,6
80 - 84 538 5 555,6 1 303 7 451,7 1 841 6 775,9
85 - 89 383 8 496,0 1 093 10 788,7 1 476 10 082,7
90 -94 148 12 574,3 436 12 770,9 584 12 720,5
95 + 9 7 692,3 49 12 009,8 58 11 047,6
Celkem 12 609 1 951,5 10 810 1 630,4 23 419 1 788,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)