6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 97 3 163,7 100 3 395,6 197 3 277,3
1 - 4 247 2 075,1 176 1 553,4 423 1 820,7
5 - 9 259 1 622,4 159 1 025,9 418 1 328,5
10 - 14 264 1 869,4 214 1 592,5 478 1 734,4
15 - 19 255 2 029,8 195 1 611,6 450 1 824,6
20 - 24 312 2 105,8 135 969,1 447 1 555,0
25 - 29 338 1 798,1 123 687,7 461 1 256,7
30 - 34 349 1 688,8 98 510 447 1 120,8
35 - 39 368 1 573,2 127 588,6 495 1 100,8
40 - 44 392 1 506,1 198 798,4 590 1 160,8
45 - 49 298 1 459,5 150 787,1 448 1 134,9
50 - 54 272 1 387,3 169 908,2 441 1 154,0
55 - 59 279 1 611,1 181 1 040,2 460 1 325,0
60 - 64 337 1 718,2 264 1 278,9 601 1 492,9
65 - 69 347 1 899,1 337 1 691,5 684 1 790,8
70 - 74 357 2 561,2 494 2 854,0 851 2 723,4
75 - 79 261 3 128,4 444 3 909,1 705 3 578,5
80 - 84 219 4 513,6 579 7 233,9 798 6 207,2
85 - 89 206 8 203,9 547 10 609,0 753 9 821,3
90 -94 79 11 897,6 261 14 348,5 340 13 693,1
95 + 4 5 000,0 51 17 288,1 55 14 666,7
Celkem 5 540 1 930,8 5 002 1 711,3 10 542 1 820,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)