6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 121 3 967,2 88 3 088,8 209 3 543,0
1 - 4 259 2 211,4 185 1 637,5 444 1 929,6
5 - 9 231 1 427,8 184 1 179,0 415 1 305,6
10 - 14 233 1 726,2 174 1 354,6 407 1 545,0
15 - 19 255 2 048,2 187 1 571,7 442 1 815,3
20 - 24 324 2 076,0 154 1 045,8 478 1 575,9
25 - 29 347 1 815,2 139 765,2 486 1 303,6
30 - 34 295 1 413,6 123 635,2 418 1 039,0
35 - 39 369 1 525,6 144 638,2 513 1 097,3
40 - 44 391 1 547,5 164 683,1 555 1 126,3
45 - 49 302 1 519,5 147 795,8 449 1 170,9
50 - 54 293 1 514,2 168 910,7 461 1 219,7
55 - 59 260 1 459,7 182 1 013,1 442 1 235,4
60 - 64 343 1 723,0 260 1 244,6 603 1 478,0
65 - 69 366 1 996,7 351 1 743,6 717 1 864,2
70 - 74 290 2 230,3 471 2 918,2 761 2 611,3
75 - 79 232 2 930,4 481 4 411,2 713 3 788,3
80 - 84 268 5 453,8 583 7 138,5 851 6 505,6
85 - 89 214 8 781,3 577 11 526,2 791 10 627,4
90 -94 64 10 000,0 255 14 480,4 319 13 286,1
95 + 8 10 810,8 39 16 182,6 47 14 920,6
Celkem 5 465 1 909,6 5 056 1 734,8 10 521 1 821,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)