6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 112 3 720,9 89 3 223,5 201 3 482,9
1 - 4 232 1 982,1 207 1 806,3 439 1 895,1
5 - 9 198 1 232,8 146 950,5 344 1 094,8
10 - 14 225 1 732,9 160 1 281,6 385 1 511,7
15 - 19 283 2 275,1 186 1 574,4 469 1 933,8
20 - 24 344 2 089,4 141 905,4 485 1 513,8
25 - 29 348 1 800,3 146 794,2 494 1 309,9
30 - 34 311 1 470,0 121 620,2 432 1 062,3
35 - 39 338 1 354,3 137 581,8 475 979,2
40 - 44 349 1 444,5 163 716,5 512 1 091,5
45 - 49 298 1 519,4 144 789 442 1 167,3
50 - 54 302 1 602,0 166 913,7 468 1 264,2
55 - 59 334 1 804,3 213 1 137,5 547 1 469,0
60 - 64 354 1 775,3 307 1 476,0 661 1 622,5
65 - 69 379 2 102,1 347 1 724,4 726 1 902,9
70 - 74 267 2 159,7 389 2 552,2 656 2 376,4
75 - 79 270 3 590,4 501 4 753,8 771 4 269,3
80 - 84 230 4 648,3 637 7 574,3 867 6 490,5
85 - 89 204 8 633,1 506 10 599,1 710 9 948,2
90 -94 70 11 608,6 223 13 010,5 293 12 645,7
95 + 7 11 111,1 37 18 408,0 44 16 666,7
Celkem 5 455 1 913,6 4 966 1 708,9 10 421 1 810,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)