6.1.24 Úrazy, otravy, vnější příčiny celkem

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 110 3 843,5 105 3 839,1 215 3 841,3
1 - 4 247 2 044,5 209 1 765,9 456 1 906,7
5 - 9 262 1 692,4 139 943,3 401 1 327,1
10 - 14 228 1 795,4 173 1 412,4 401 1 607,3
15 - 19 323 2 533,5 173 1 436,8 496 2 000,8
20 - 24 395 2 302,9 138 845,4 533 1 592,2
25 - 29 371 1 897,7 123 662,1 494 1 295,6
30 - 34 336 1 551,1 128 641,7 464 1 115,1
35 - 39 378 1 474,6 171 703 549 1 098,9
40 - 44 315 1 379,9 170 797,7 485 1 098,8
45 - 49 291 1 489,3 151 825,9 442 1 168,6
50 - 54 278 1 526,4 189 1 067,7 467 1 300,3
55 - 59 371 1 917,3 209 1 068,0 580 1 490,2
60 - 64 368 1 849,5 253 1 222,4 621 1 529,8
65 - 69 300 1 711,6 316 1 590,3 616 1 647,1
70 - 74 273 2 312,2 375 2 590,0 648 2 465,2
75 - 79 257 3 564,5 420 4 072,5 677 3 863,5
80 - 84 244 4 929,3 579 6 793,4 823 6 108,5
85 - 89 209 9 338,7 489 10 554,7 698 10 158,6
90 -94 72 13 382,9 231 14 224,1 303 14 014,8
95 + 12 20 339,0 37 19 171,0 49 19 444,4
Celkem 5 640 1 985,7 4 778 1 647,8 10 418 1 815,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)